Store Policy

privacy

De online dienst die VanMullekom. aanbiedt, verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig en veilig. We houden ons aan de eisen die de huidige privacywet stelt. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen. 

Algemeen 
Deze privacy verklaring is van toepassing op de website van VanMullekom., gevestigd Engelmanstraat 32 6086 BC Neer, ingeschreven onder KvK-nummer 14125254. 

Persoonsgegevens 
De online besteldienst van VanMullekom maakt gebruik van persoonsgegevens. VanMullekom vraagt bij het aanvragen van een bestelaccount om de volgende algemene persoonsgegevens: naam, contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en bankgegevens. Ook uw bestelhistorie zien wij als persoonlijke informatie die wij opslaan.

Doel van verwerking
VanMullekom verwerkt en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Concreet: voor het kunnen produceren, afleveren en factureren van uw bestelling. VanMullekom gebruikt deze informatie ook om met u in contact te kunnen komen over uw bestellingen of om u te informeren over onze dienstverlening. Uw bestelhistorie slaan wij op om te voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen en voor analyse doeleinden. 

Bewaartermijn 
De bestelhistorie van onze zakenpartners wordt 5 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze periode worden de gegevens in de eerstvolgende maand januari verwijderd. Persoonlijke gegevens worden na de laatste levering nog 2 jaar bewaard. In de eerstvolgende maand januari worden de volgende gegevens verwijderd: contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Zijn er nog onbetaalde rekeningen dan wordt deze termijn verlengd tot het moment dat alle rekeningen zijn voldaan. 

Beveiliging 
Persoonsgegevens en bestelhistorie zijn opgeslagen op onze eigen server in Nederland. Deze server is naar de huidige stand van techniek beveiligd tegen onrechtmatig binnendringen. 

Logfiles 
Alle servers van VanMullekom houden logfiles bij. Hierin staan IP-adressen. VanMullekom gebruikt de gegevens in de logfiles om problemen te traceren en voor optimalisatie van het dataverkeer. 

Cookies 
VanMullekom maakt gebruik van Google Analytics. Zo kan VanMullekom analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. VanMullekom heeft ingesteld dat het IP adres van de bezoeker geanonimiseerd wordt. VanMullekom heeft echter geen volledige controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie hiervoor de privacyverklaring van Google. 

Informatie aan derden
Als u gebruik maakt van de online besteldienst van VanMullekom, kunnen persoonlijke gegevens benaderbaar zijn door een aanVanMullekom verbonden dienstverlener, bijvoorbeeld een extern gehoste website. Deze dienstverleners zijn niet gerechtigd om uw gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het mogelijk maken van uw elektronische bestelling. VanMullekom zal nooit informatie actief aanbieden aan derde partijen. We behandelen uw gegevens altijd met uiterste zorg. In de volgende uitzonderlijke gevallen echter kanVanMullekom uw gegevens met derden delen:
– Als VanMullekom wettelijk of door een rechtbank daartoe wordt verplicht.
–  Als er een dusdanige betalingsachterstand is ontstaan dat VanMullekom zich genoodzaakt ziet een vordering uit handen te geven aan een incassobureau. 

Websites van derden
Websites van derden die door middel van links met de website of diensten vanVanMullekom verbonden zijn, vallen niet binnen deze privacyverklaring. 

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Via VanMullekomagf.nl/mijn-account kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. Als u vragen heeft of wilt dat wij uw gegevens verwijderen, helpen wij u graag. Onze contactgegevens vindt u op de homepage van deze website.

Payment Methods 

- Ideal

-Cash on Pickup